dotcomwebdesign.com
Welkom > Gallerij > Enten konijnen 2020

Enten konijnen 2020woensdag 5 augustus 2020


Vandaag zijn ruim 130 konijnen in een eerste sessie met RHD type 2 geŽnt. In een vlot tempo werden de konijnen van deze inenting voorzien. Een tweede sessie zal nodig zijn daar er nog dieren waren, welke nog te jong waren en of de late jongen welke nog geboren moeten worden. Berichtgeving en uitnodiging hiervoor volgt, zodra hiervoor een geschikte datum is gepland.


secretaris Jan Wouda 


Gorredijk 27 juni í20

 

Geachte konijnen fokkers van kleindieren vereniging Gorredjk e.o.

 

Langs deze weg even een berichtje aangaande het RHD enten van onze konijnen.

We hebben veearts Erik Appelo bereid gevonden om onze dieren te enten tegen RHD 1 en of RHD 2.

Het ligt in de bedoeling om op woensdagavond 5 augustus te komen enten op de adressen van onze beide tatoeŽerders aan huis.


Gerrit Grooten
Moezel 111
Drachten


Andries Overwijk
Trijehoek 14
Lippenhuizen

Het ligt in de bedoeling om te starten aan huis van Gerrit Grooten rond 18.00 uur

Hiervoor zijn de volgend regels van toepassing:

Alleen het ent middel voor RHD 2 =  Ä 3,00 per konijn

Voor het ent middel voor RHD 1+2 = Ä 4,00 per konijn

Voor het inzenden naar tentoonstellingen is het ent middel RHD 2 voldoende.

Voor het enten van meer dan 30 dieren op 1 adres, dan zijn er geen voorrijkosten verschuldigd. Mits binnen een straal van 50 kilometer rondom Drachten

Indien vervoer vanwege en minimaal 10 konijnen moeilijkheden oplevert, neem dan even contact met mij op. Indien u hiervoor de mogelijkheid heeft, ga dan zoveel mogelijk naar een verzameladres.

Let op: Deze ent regeling is alleen mogelijk binnen de Provincie Friesland.

Voor onze fokkers buiten de Friese grens, hiervoor zal in samenspraak met betreffende fokkers naar een alternatief worden gezocht. Graag vooraf de ent formulieren volledig invullen en dus ingevuld meenemen naar betreffende adres. Een leeg ent formulier wordt bijgevoegd in deze mail, of u kan deze downloden via de site van KLN. Betaling (graag contant) rechtstreeks aan de dienstdoende veearts. Na ondertekening van de veearts zorg ik dat nadien iedere fokker twee kopieŽn van betreffend ent formulier of via de mail en of via de post thuis krijgen gestuurd. De Originele ingevulde ent formulieren worden bewaard op het secretariaat van betreffende vereniging.

Vooraf graag doorgeven aan Jan Wouda op welk adres u wilt enten dan aangeven het aantal dieren, welke geŽnt gaan worden en van welke entstof u gebruik wilt maken. (RHD1 of RHD1+2)

Dit in verband met het aantal te verwachten dieren, en hiervoor een passende route te maken.

 

Graag tot woensdagavond 5 Augustus

 

CoŲrdinatie adres en voor verdere informatie voor het aantal te enten dieren.

Jan Wouda

De Leijen 7

8401-AX Gorredijk

06-12317918 of anders 0513-462441

 

Met vriendelijke groet,

Secretaris KDV Gorredijk

Jan Wouda.


Geachte leden,


Langs deze weg de lijst per deelnemende fokker.

Start om 19.50 uur bij het huisadres van Gerrit Grooten op woensdag 5 augustus


Voor een vlotte afhandeling het volgende:

De ent bewijzen dienen vooraf geheel te zijn ingevuld.

Betaling graag contant aan dienstdoende dierenarts.


 


Naam                              adres                           woonplaats


1).G.E.A. Grooten         Moezel 11.                 Drachten                    0512-52428

W. Riemersma

B. de Vries


2). J.M Groen                Vrijburgstrjitte 4       Beetsterzwaag            06-18379065


3). A. Overwijk              Trijehoek 14               Lippenhuizen              06-27370958


4). S. Bijzitter                 `t West 11                  Donkerbroek              06-20074935


5). H.S. Otten                  Jokweg 29                 De Hoeve                    06-54372597


Alle konijnen worden geŽnt met entstof RHD 2


Secretaris KDV Gorredijk e.o.


Jan Wouda


De Leijen 7 Gorredijk                         
 .


Zoek in foto's naar tekst