dotcomwebdesign.com
Welkom > Gallerij > Jongdierendag 2020

Jongdierendag 2020

Maandag 31 augustus is onze jongdierendag weer gehouden. Deze keer echter was het anders dan anders, dit natuurlijk door het heersende corona virus. Vooraf waren de benodigde veiligheid eisen getroffen. Dit betekende in eerste instantie om niet een te grote toeloop van toeschouwers te creŽren, en voor de aanwezige fokkers betekende dit zoveel als mogelijk afstand te houden, zowel onder elkaar of bij de betreffende keurmeesters. Mijn dank gaat uit naar alle aanwezigen, die zich prima aan de gestelde eisen hielden. In totaliteit waren aanwezig 51 konijnen en  76  hoenders en dwerghoenders.
Kan u  de winnaars nog vermelden van deze jongdierendag.
Winnaar konijnen Sipke Bijzitter met een Rijnlander dr-kleur zwart
Winnaar Hoenders Joop Petter Fries hoen wit.
Winnaar Dwerg hoenders Jan Wouda met een Drentse kriel patrijs.
Winnaar Jeugd Jelte Oldersma Friese kriel geel wit pel