dotcomwebdesign.com
Welkom > LEGE HEADING 1 > Lidmaatschap 2022

Lidmaatschap 2022

Verenigingscontributie KDV Gorredijk e.o. per 2022:

Lidmaatschap volwassenen               15,00 per jaar
Lidmaatschap jeugdleden t/m 16 jaar             5,00 per jaar
Donateurs lidmaatschap, inzendend lid          15,00 per jaar
Donateurs lidmaatschap, niet inzendend lid     7,00 per jaar 
                            

Voor het inzenden van dieren naar tentoonstellingen heeft u een fokkersnummer (voorheen fokkerskaart) nodig. Deze zijn via Kleindier Liefhebbers Nederland verkrijgbaar. Eventueel kan
een secretaris van een plaatselijke vereniging u hierbij van dienst zijn en of u eventuele verdere informatie verstrekken.

Fokkersnummer KLN - NBS

Gekoppeld aan de fokkersnummers KLN en NBS is een verplicht abonnement op het maandblad "Kleindier-Magazine" KLN van 54,50 per jaar en NBS leden betalen 36,00  bij automatische incasso. Deze verplichting geldt niet voor jeugdleden en ook niet als iemand anders op het zelfde adres al een abonnement heeft. Voor jeugdleden bedraagt de contributie 19,00, dus zonder een verplicht lidmaatschap op het fokkersblad.

Voor lidmaatschap bij KLN of NBS kunt u contact opnemen met de verenigingssecretaris door hier te klikken

Abonnementen administratie KLN/NBS.
Dhr. P. Bouw.
mail de administratie KLN/NBS

Verenigingssecretaris Kleindierenvereniging Gorredijk e.o.
Jan Wouda
Tel: 0513-462441

mail de secretaris