dotcomwebdesign.com
Welkom > Symptomen vogelgriep bij kippen

Symptomen vogelgriep bij kippenWelke maatregelen kunnen wij treffen?
Vermijd dat wilde watervogels op je terrein komen.
Er geldt een landelijke afschermplicht voor hobby risicovogels.

Hobby risicovogels zijn:
Hoenderachtigen: zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen en parelhoenders.
Watervogels: zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalschovers, reigers, ibissen, flamingo`s, futen, kraanvogels, rallen.
Steltlopers: meeuwen en sterns.
Loopvogels: zoals struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes, tinamoes en kiwi`s.

Wat te doen als je dode vogels vindt in jouw omgeving?
1. Bij voorkeur niet zelf, maar door een niet vogelhouder. Dode vogels per direct ut de omgeving verwijderen. Veren van dode vogels kunnen 30 besmet blijven. Wilde dieren als eksters, kraaien, bunzing, marters, vossen, ratten en roofvogels dragen bij aan verspreiding van dit materiaal, mogelijk naar uw locatie.
2. Ga met de rug naar de wind staan, omvat de dode vogel met een zak. Rol deze zak zorgvuldig dicht en laat deze in een andere schone zak glijden en sluit deze zak af. Voer deze zakken af naar de gemeente werf. Begraven ter plekke mag ook, minimaal 40 centimeter diep onder het maaiveld.

Wat gebeurt er als je dieren getroffen worden door vogelgriep?
1. Bij een verdenking ben je verplicht dit te melden bij je dierenarts of bij NVWA 045 5463188
2. Op een hobby locatie met minder dan 50 dieren verwijst de NVWA je meestal naar de plaatselijke dierenarts.
3. De plaatselijke dierenarts komt op je houderij en neemt monsters van de vogels. De monsters worden verstuurd naar DSU-CVI te Lelystad. Na een positieve uitslag komt de NVWA en neemt ambtelijke monsters.
4. Als de uitslag van de monsters vogelgriep bevestigt dan komt de NVWA de ruiming bespreken.
5. De levende dieren worden getaxeerd voor vergoeding na ruiming.
6. Bij een houder met meer dan 50 vogels wordt een vervoersverbod voor alle vogels ingesteld voor 30 dagen in een cirkel van 10 km. Dus ook voor commerciŽle pluimveehouderijen in dit gebied.

Vogelgriep is een zoŲnose.
Vogelgriep is een ziekte die van dier naar mens en soms ook omgekeerd kan overgaan. De huidige variant is weliswaar minder gevaarlijk voor de mens, maar dit kan veranderen. Door de wijze van houden van onze dieren en de snelle herkenning van vogelgriep zal een vogelgriep pandemie onder mensen in ons land niet snel kunnen ontstaan. Dat neemt niet weg dat je besmet kan raken door contact met besmette vogels. Dit kan tot griepachtige verschijnselen leiden waaronder ontstekingen van het oogslijmvlies. Daarom is het altijd belangrijk bij klachten aan de huisarts te melden dat je vogelgriep gevoelige dieren hebt. De huisarts kan de juiste instanties raadplegen.

Bij een infectie van de vogelgriep worden de hoenders snel ziek. Vaak al tussen enkele uren en 3 dagen.
De eerste klachten zijn:
Algehele ,duidelijke sloomheid
Ze maken geen geluid meer.
Vervolgens krijgen ze de volgende klachten:
Ademhalingsproblemen
Eten en drinken minder tot niet
Leggen windeieren of eieren met bleke schalen
Stoppen met eieren leggen
Diarree
Oogontstekingen
Plotselinge sterfte

Voorkomen van vogelgriep bij onze hoenders.
Elk jaar wanneer de trekvogels weer over  vliegen is de kans op verspreiding van de vogelgriep weer aanwezig. Her RIVM geeft richtlijnen voor een ophokplicht of een afschermplicht. Afhankelijk van het gebied waar een aantal besmette vogels wordt gevonden.

Verschil tussen ophok- en afschermplicht. 
De ophokplicht geldt voornamelijk voor de pluimvee bedrijven. Zij moeten zorgen dat alle dieren binnen blijven en niet meet buiten in aanraking kunnen komen met een eventuele besmetting. Wanneer er sprake is van een ernstige besmetting bij een bedrijf, worden vaak alle dieren geruimd. Een afschermplicht geldt vaak voor ons hobby houders. Het betekend, dat je moet zorgen dat de kippen zijn afgeschermd van buiten vogels. Zo kan een besmetting voorkomen worden. Dit kan door bijvoorbeeld een net of zeil over de ren heen te spannen. Wanneer onze hoenders altijd los rond mogen scharrelen, dan moeten ze tijdelijk binnen of op een afgezet stuk worden gehouden. Het is belangrijk dat er geen andere vogels ( die eventueel het virus bij zich dragen ) bij onze hoenders kunnen komen.